Pokročilý potápěč AOWD

Pokročilý potápěč ve volné vodě AOWD ( Advanced Open Water Diver)

Tento kurz je určený pro potápěče s minimální kvalifikací Samostatný potápěč OWD

Podmínky pro absolvování kurzu AOWD:

- dobrý zdravotní stav

- kvalifikace OWD

- min. 15 let

- min. 15 zapsaných ponorů

- v průběhu kurzu budete absolvovat kurzy čtyř specializací (3 povinné + 1 volitelná)

Povinné specializace: Potápění v noci a za omezené viditelnosti, Navigace, Hloubkové potápění (max.40m)

Volitelné specializace: vyberete si z nabídky - Specializace

Kvalifikací tohoto kurzu se dostananete na hranici rekreačního potápění

Konečná cena kurzu je 5.500,-Kč